Teknologien bag AnyDesk: Simpelthen overbevisende!

Hvad gemmer der sig bag AnyDesk? Hvad gør, at Anydesk er alle hidtidige remote-desktop- og screensharing-løsninger overlegen? En helt ny teknisk tilgang i udformningen og gennemførelsen af softwaren er grundlaget for denne ydelse:

Videokomprimering specielt til grafiske brugerflader

De hidtil tilgængelige screensharing- og remote-desktop-løsninger anvender forældede og dermed svage billedkomprimeringsmetoder (f.eks. X11, RDP, VNC), eller en metode, der er udviklet til foto og film og som ikke egner sig til overførsel af grafiske brugerflader med deres særlige billedegenskaber (JPEG, H.264). Lave billedgentagelsesrater, lav billedkvalitet og høj netværksbelastning umuliggør flydende og afslappet brug.

AnyDesk arbejder ved hjælp af DeskRT med en metode (codec), der er udviklet specielt til til grafiske brugerflader. Billedmaterialets særlige egenskaber, som f.eks. store ensfarvede flader, høj kontrast, skarpe kanter, tidsmæssig og rumlig gentagelse af billedelementer eller flytning af grafisk indhold, bliver ved hjælp af DeskRT effektivt udnyttet og gengivet i høj kvalitet.

Dyb integration med styresystemet

For at være i stand til rettidigt at kunne forsyne DeskRT med tilstrækkelig billedmateriale er det strengt nødvendigt at kunne ekstrahere disse direkte fra styresystemet. De fælles grænseflader er som regel ikke effektive nok.

Ved hjælp af stor viden om styresystemet interne funktioner, kan vi udvikle AnyDesk således, at programmet altid modtager billedfiler på den mest effektive måde. Under bestemte forudsætninger er det sågar muligt, at se et ved hjælp af AnyDesk overført billede allerede inden det dukker op på modtagercomputerens skærm. Under normale tilstande er en gentagelsesrate på 60 bileder per sekund og en latens på mindre end 16 millisekunder ikke usædvanlig.

Systemarkitektur med fokus på effektivitet

For at kunne opnå lav latens og høj effektivitet med AnyDesk, erd et vigtigt at kunne bearbejde de indkommende billedfiler så effektivt som muligt. Udover tilstrækkelig effektive bearbejdningsalgoritmer , skal man især være opmærksom på, at store mængder af data ikke kopieres unødigt til computerens hukommelse. Dette krav har en direkte indvirkning på udformningen af ??softwarearkitekturen.

AnyDesks såkaldte Zero-Copy-Design sikrer, at billedfilerne overføres ved hjælp af så få arbejdstrin som muligt. Til dette formål har man derfor helt undladt at anvende software-standardkomponenter og -biblioteker.

Multiproces-arkitektur

Præcis som en moderne WWW-browser, er AnyDesk bygget ved hjælp af multiprocess-arkitektur. Dette øger stabiliteten markant eftersom konskvenserne af et nedbrud kun vil kunne mærkes lokalt. Når flere AnyDesk-sessioner – ind- eller udgående – er åbnet samtidigt, lukkes ved nedbrud altid kun den påvirkede session. De øvrige sessioner kører upåvirket videre.

AnyDesks multiprocess-arkitektur har også en positiv virkning på sikkerheden: Den giver nemlig mulighed for kun at tildele større adgangsrettigheder til de programdele af styresystemet, hvor det er strengt nødvendigt.

Perfekt egnet til moderne processorer

Skærme og deres opløsning vokser konstant og med dem vokser omfanget af billeddata. De moderne processorers taktfrekvens stiger derimod ikke. I stedet vokser antallet af processorkerner konstant. Derfor er det for moderne, dataintensivt software vigtigt, at være i stand til at udføre så store dele af databehandlingen som muligt parallelt.

AnyDesks billedbehandling blev fra starten udviklet til brug sammen med multikerneprocessorer. En stor del af arbejdet er parallelisierbar og kan fordeles ligeligt mellem alle pcens processorkerner.

Nedbrudsikret servernetværk takket være Erlang-teknologien

De servere, der tillader etablering af netværk mellem AnyDesk- deltagerne, bygger ved hjælp af Erlang på en teknologi, der blev udviklet specielt til nedbrudsikrede telekommunikations programmer.

AnyDesk-brugere vil især kunne drage fordel af stabiliteten og optimeringen til lavere latens.

I modsætning til mange af vores konkurrenter, byder AnyDesks betalingsversioner derfor på garanteret mindste tilgængelighed (SLA).

AnyDesk i sammenligning: verdens hurtigste screensharing-løsning!

I modsætning til andre udbredte produkter, er AnyDesk altid et skridt foran med gentagelsesrate og latens. Dette kan nemt bevises ved hjælp af benchmarks. Også billedkvaliteten er næsten altid bedre.

Benchmark PDF